Laparoskopi ve Robotik Cerrahi

DOÇ. DR. ERKAN ELÇİ

Laparoskopi ve Robotik Cerrahi

“Uzmanlığımızı güncel teknolojiyle birleştirerek, özel ve etkili tedavi planları oluşturuyoruz.”

Laparoskopik Cerrahi

Laparoskopik cerrahi, birkaç küçük kesik yapılmasıyla başlar. Bu kesiklerden birine bir kamera ve diğerlerine cerrahi aletler yerleştirilir. Bu küçük kesiklerden geçirilen aletler ve kamera aracılığıyla ameliyat sahasını görülebilir.

Temel avantajları arasında daha az doku hasarı, daha az kan kaybı, daha az ağrı, kısa iyileşme süreleri ve minimal dikiş izleri bulunur.

Laparoskopik cerrahi, hastanede kısa kalış süresi ve hızlı iyileşme isteyen hastalar için uygundur. Ancak, görüntünün iki boyutlu olması ve aletlerin hareket kabiliyetinin kısıtlı olması bazı zorluklara neden olabilir.

Robotik Cerrahi

Robotik cerrahi, laparoskopik cerrahiye benzer ancak robotik cerrahi sistemi kullanılarak gerçekleştirilir. Bir cerrah, bir kumanda merkezi üzerinden robotik aletleri kontrol ederken, bir başka cerrahi ekibinin ameliyatı gerçekleştirdiği ameliyat masasında olması gerekir.

Robotik cerrahinin avantajları arasında üç boyutlu ve yüksek çözünürlüklü görüntü, daha hassas hareketler ve cerrahın dokunma hissini kullanabilmesi bulunur. Bu yöntem, özellikle derin veya dar bölgelerde çalışılırken, laparoskopik cerrahide yaşanan bazı zorlukları aşabilir.

Robotik cerrahi, kanser hastaları gibi hassas durumları olan kişiler veya daha karmaşık cerrahi müdahaleler gerektiren vakalarda tercih edilir.

Robotik Cerrahi Tehlikeli Midir?

Ameliyatı robot kendi başına yapmaz. Robotik cerrahi sırasında robotik kollar, cerrah tarafından kumanda edilir ve cerrahın talimatlarına göre hareket eder. Robot, cerrahın ellerinin hareketlerini hassas bir şekilde taklit eder ve cerrahın isteği doğrultusunda ameliyatı gerçekleştirir. Bu nedenle, robotik cerrahi uygulamaları cerrahın gözetiminde gerçekleşir ve kontrol cerraha aittir. Bu sistem, cerrahi prosedürlerin daha hassas ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak sağlar.

Laparoskopi İle Robotik Cerrahi Aynı Şey Değil

Robotik cerrahi, laparoskopik (kapalı yöntem) cerrahide karşılaşılan bazı teknik zorlukların önüne geçebilir. Laparoskopide organlar arasındaki boşlukların içerisine deliklerden borular sokularak girilir, şişirilen bu boşlukların içerisine itilen aletler ve kamera eşliğinde 2 boyutlu görüntü elde edilir. Organa doğrudan temas edilmez, kesi yerleri çok küçük olur, kişi daha az kan kaybeder, çabuk iyileşir ve ameliyat izi kalmaz. Robotik cerrahide görüntü üç boyutlu ve yüksek çözünürlüklü olarak elde edilir. İçeri itilen aletler 540 derece dönebilir. Özellikle üroloji ve bağırsak cerrahisinde organların daha aşağıda ve derinde olması nedeniyle robotik cerrahi önem kazanır. Robotik cerrahi ile hata riskinin minimuma inmesi hedeflenir.

Jinekolojik Kanser Vakaları İçin Elverişli

Robotik cerrahi özellikle kanserliler için tercih edilen bir cerrahi yöntemidir. Önceleri 20-25 cm’lik kesilerle yapılan ameliyatların birkaç delikten yapılmasına olanak sağlar. Taburcu olma süresini kısaltır ve kişiyi bir hafta içinde günlük yaşama döndürebilir. Robotik cerrahi, özellikle tedavide zamanın çok önemli olduğu kanser hastalığı için önemlidir. Çünkü cerrahi müdahaleden sonra, kemoterapi ve radyoterapi alabilmek için ameliyat kesisinin iyileşme süresini azaltabilir.

Yumurtalık Kisti Ameliyatı

Yumurtalık kistleri ameliyatları genellikle 3 veya 4 delikten laparoskopik olarak yapılır. Ancak bu ameliyatlar son dönemde sadece göbek deliği kullanılarak, tek delikten de yapılabiliyor. Standart laparoskopik cerrahi ile dar bir alanda aletleri kullanarak ameliyatı yapmak zor olduğu için, yani sağdaki aleti sol el ile soldaki aleti sağ el ile kullanmak gerektiği ve adapte olması zaman aldığı için son yıllarda robotik teknolojiden faydalanılıyor. Robotik cerrahinin bilgisayar programı teknik zorlukları hafifletebiliyor.

Neden Biz?

Sizi Dinliyoruz

İletişim bilgilerimizden bize ulaşarak sorularınızı sorabilirsiniz. Sizi dikkatle dinliyoruz.